Vlietland ziekenhuis

Enige jaren geleden is het nieuw gebouwde ziekenhuis in Schiedam in gebruik genomen. Het nieuwe Vlietland Ziekenhuis vervangt een tweetal bestaande ziekenhuizen in Schiedam en Vlaardingen en verzorgt de medische zorg voor alle inwoners van de regio Nieuwe Waterweg-Noord.

Aan de nieuwbouw is heel wat voorbereiding vooraf gegaan. Ook Adverbo heeft hier een steentje aan bijgedragen, met name voor wat betreft het in beeld brengen van de bodemkwaliteit ten behoeve van de aankoop van terreindelen, de bouwvergunning en de milieuvergunning.

Het totale terrein van het Vlietland ziekenhuis beslaat een oppervlakte van ongeveer 72.000 m2 en is gelegen aan de westzijde van de Schiedamseweg. Ten oosten van de gebouw bevindt zich het N.S. station Schiedam-Nieuwland. Het nieuwe ziekenhuis grenst aan de noord-oostzijde aan het hoofdbureau van politie met daarachter de spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland.

In het verleden bestond het terrein voornamelijk uit volkstuinencomplexen en sportvelden. Vanaf het voorjaar 1999 heeft Adverbo in opdracht van de gemeente Schiedam diverse bodemonderzoeken uitgevoerd en het saneringsplan opgesteld ter voorbereiding op het bouwrijp maken van het terrein. Vlak voor het slaan van de eerste paal is, in opdracht van het Vlietland ziekenhuis, de zgn. nulsituatie van de bodem vastgelegd in het kader van de milieuvergunning.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening?