Milieuwet- en regelgeving

ADVERBO heeft kennis op het gebied van milieuwet- en regelgeving, gecombineerd met een ruime praktijkervaring, waardoor iedere organisatie op gepaste wijze ondersteund kan worden. ADVERBO is uw partner voor het vervullen van uiteenlopende interim-functies op milieugebied voor zowel overheid als bedrijfsleven. We zijn bekend met diverse organisatiestructuren en bedrijfsculturen. ADVERBO is op een efficiƫnte, effectieve en flexibele manier inzetbaar. Zo kunnen wij, afhankelijk van uw vraag, ook op project- of interim-basis worden ingezet bij de ondersteuning van uw milieu(beleid)zaken.

Voor de overheid bestaan de diensten van ADVERBO uit het verzorgen van milieuhandhaving, milieuvergunningverlening en beleidsadvisering.

Het bedrijfsleven benaderd ADVERBO voor het aanvragen van vergunningen (en meldingen), het uitvoeren van een controle op de milieuaspecten van het bedrijf en/of het opstellen van een bedrijfsmilieuplan. Ook vinden beoordelingen van VOS reductieplannen plaats en energiebesparingsplannen.

ADVERBO adviseert zowel overheid als bedrijfsleven op het gebied van energie- en afvalbesparingen.

Kortom ADVERBO lost ieder milieuvraagstuk voor u op

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening?