Asbest organisatie

Preventief saneren, indien goed georganiseerd, is altijd goedkoper. De inventarisatie en verwijdering van asbest dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerde marktpartijen die een goede prijs/kwaliteit verhouding leveren. Steeds strengere wetgeving zorgt ervoor dat het saneren van asbest in de toekomst alleen maar duurder wordt. Een gedegen organisatie bij renovatie en/of sloop van het asbesthoudende object kunnen aanzienlijke besparingen opleveren.

Goede organisatie van de communicatie bij calamiteiten is zeer belangrijk. Hoe communiceren we met de omgeving, bewoners, hulpdiensten, aannemers en andere betrokkenen om verwarring en paniek te voorkomen zodat geen onnodige en dure acties nodig zijn. ADVERBO is uw partner op het gebied van het maken van beleid betreffende asbest. Ook de organisatie van uw asbestinventarisaties, asbestverwijderingen en communicatie bij calamiteiten is bij ADVERBO in goede handen.

Advisering asbest

ADVERBO zorgt voor een gedegen voorbereiding en passende ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden en moeilijke situaties met asbest. Uw eigen organisatie wordt effectiever en efficiënter waardoor aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. ADVERBO is uw antwoord op de vraag hoe om te gaan met de steeds strenger en kostbaarder wordende asbestproblematiek bij het beheren van vastgoed.

ADVERBO kan de volgende asbestinventarisaties verzorgen:

Type A onderzoek: Inventarisatie van direct waarneembaar asbesthoudende materialen. Deze rapportage is geschikt voor
het aanvragen van een omgevingsvergunning.
Type B onderzoek: Inventarisatie van alle niet direct waarneembare asbest en asbesthoudende materialen en kan
destructief onderzoek omvatten.
Type G onderzoek: Een uitbreiding op het type A onderzoek waardoor een eigenaar of gebouwbeheerder maatregelen kan
nemen (indien noodzakelijk) zodat de asbesthoudende toepassingen niet verwijderd behoeven te worden
en het gebouw toch veilig in gebruik kan worden genomen.

ADVERBO kan de volgende metingen verzorgen:

Luchtkwaliteitsmetingen 2991: Meting wanneer een ruimte besmet is geraakt met asbestrestanten om vast te kunnen stellen hoe hoog de
concentratie schadelijke vezels in de lucht is ten behoeve van een risicobeoordeling.
Validatiemetingen: In een inventarisatie wordt aangegeven onder welke risicoklasse de asbesthoudende materialen dienen te
worden verwijderd. Deze risicoklasse komt niet altijd overeen met de werkelijkheid (bijvoorbeeld beglazingskit).
De validatiemetingen kunnen tot een lagere risicoklasse leiden waardoor aanzienlijke kostenbesparingen
gerealiseerd kunnen worden.

Aanbesteding

Tevens kan ADVERBO voor u de aanbesteding van de asbestverwijdering verzorgen. Doel is een contract op te stellen waarin de asbestverwijderingswerkzaamheden staan beschreven. Ook een begroting van de werkzaamheden kan worden opgesteld.

Directievoering en toezicht

Daarnaast verzorgt ADVERBO de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering, de communicatie richting de gemeente, nutsbedrijven en andere betrokkenen. Hierbij behoort tevens de vrijgave-metingen na de asbestsanering. Alle gegevens worden opgenomen in een database.

Databeheer door ADVERBO

Vanaf de eerste inventarisatie van een woningtype tot aan het geheel asbestvrij opleveren van een gebouw of complex worden alle asbestgerelateerde gegevens door ons gearchiveerd in een database en iedere wijziging verwerkt. Dit betekent dat met een druk op de knop exact de status van de betreffende asbesthoudende toepassingen in een complex kunnen worden ingezien. Deze gegevens worden vaak bij renovatie en/of sloop geraadpleegd om te voorkomen dat het asbesthoudende materiaal wordt bewerkt waardoor een besmetting ontstaat.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening?