Organisatie

ADVERBO is uw partner betreffende advisering over de sloop van gebouwen en begeleiding van het totale sloopproces, vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van bouwrijpe grond. ADVERBO maakt bij de voorbereiding van sloop en/of asbestsanering een analyse van het gebouw en vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld.

Advies

ADVERBO kan u adviseren met betrekking tot:

 • Inventarisatie van in het te slopen gebouw voorkomende materialen en afvalstromen (o.a. asbest).
 • Ligging van kabels en leidingen.
 • Funderingsgegevens.
 • Bouwkundige opname van de omgeving.
 • Constructie-adviezen ten behoeve van een gedeeltelijke sloop.
 • Inzet van materieel.
 • Bepalen sloopmethode.
 • Bepalen grootte van de werkomgeving en afstemming van de sloopwerkzaamheden.
 • MilieuhygiĆ«nische scheiding van vrijkomende materialen/afvalstromen.
 • Hergebruik van afvalstoffen.
 • Bepalen sloopmethode.
 • Inzet van explosieven (indien gewenst) door springmeester.
 • Begrotingen.
 • Ontwerp V & G plan.
 • Uitvoeringsbestek of aanbestedingsdocument.
 • Aanbesteding van de werkzaamheden.
 • Gunning werkzaamheden.
 • Oplevering werkzaamheden.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening?